I nära samarbete

TUSELOG - Turkiskt-svenskt partnerskap för lokal självstyre - är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det turkiska kommunförbundet TBB/UMT. Syftet är ett utvecklat lokalt självstyre och vägen dit ett ökad ett starkare kommunförbundet och mer välfungerande kommunal demokrati och service.

Läs mer

Kommunala partnerskap

Partnerskap mellan svenska och turkiska kommuner är en viktig komponent inom TUSELOG .Kommunerna samarbetar för att utveckla sin kompetens och service inom fem specifika teman. Erfarenheterna kommer också andra till del genom att de sprids vidare av kommunförbundet.

Läs mer

Förberedelser för EU-närmande

EU-närmandet innebär både möjligheter och utmaningar för kommuner i EU:s kandidatländer. En komponent i TUSELOG är inriktad på kommunal EU-integrering.

Läs mer (på engelska)