Match-making av kommuner

DSC_0727

Tuselogs match-making-konferens hölls i Ankara 11-13 juni 2012, som ett första steg för att genomföra den kommunala partnerskapskomponenten inom Tuselog-programmet.  21 turkiska och fem svenska kommuner deltog i konferensen för att hitta samarbetspartners och lämpliga teman för sina projekt.

Vid konferensen undertecknades också ett ”memorandum of understanding” mellan det turkiska kommunförbundet UMT (Union of Municipalities of Turkey), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och SKL International, som ansvarar för genomförandet av Tuselog-programmet.

Samtliga kommuner fick presenteras sig själva och sina förväntningar på samarbetet och sedan delta i tematiska gruppdiskussioner kring de teman som partnerskapen ska kretsa kring: kommunal service, miljö och klimat, lokal ekonomisk utveckling och stadsplanering.  Därefter fick kommunerna träffas i mindre grupper för att hitta lämpliga partners och lämpliga ämnen inom något av temana.

Konferensen resulterade i att fem partnerskap, vart och ett med en svensk kommun och mellan tre och fem turkiska kommuner initierades.

Published:
5 juni 2012
Author:
oakwood

Comment (0)