Utbildning för strategisk sophantering

SWMP

Experter från UMT, turkiska kommuner och från Sverige arbetar tillsammans för att utveckla ett utbildningsprogram för trategisk planering av avfallshantering. Ett första möte hölls i Istanbul 27-28 november 2012 för att dra upp planerna för utbildningen, inklusive utbildning av utbildare och marknadsföring. Tanken är att utbildningen ska vara inriktad på kommunala tjänstemän, som på detta sätt får stöd att utveckla och genomföra strategiska avfallshanteringsplaner i sina hemkommuner.

Utbildingen ingår i Tuselog-programmet femte komponent – ”Utveckling av kommunal kapacitet”. Liksom fler andra aktiviteter inom denna komponent bygger avfallsutbildningen på erfarenheterna från det tidigare Tusenet-projektet. Under detta projektet samarbetade Stockholms stad och Nacka kommun med turkiska kommuner i marmararegionen och utarbetade riktlinjer för strategisk avfallshantering, som nu ges vidare spridning genom denna utbildning.

Published:
30 november 2012
Author:
magnus

Comment (0)