Komponenter

Tuselog-programmet är indelat i fem olika, men nära relaterade komponenter.

De tre första är huvudsakligen fokuserade på det turkiska kommunförbundet UMT:

– UMT:s institutionella kapacitet

– UMT:s kapacitet att företräda och ge service till sina medlemmar.

– UMT:s arbete för att Turkiets EU-närmande ska nå ner också på den lokala nivån.

De övriga två komponenterna är mer direkt inriktade på turkiska kommuner.

– Kommunala partnerskap mellan svenska och turkiska kommuner

– Utbildningsprogram och metodutveckling för turkiska kommuner.

I programmet används input från olika håll, bland annat från SKL och svenska kommuner, från internationella nätverk och experter och från Turkisk expertis. Förutom expertinsatser används olika typer av utbyten, partnerskap, studiebesök, praktik etc.

Mer information om programmet finns tillgänglig på engelska och turkiska. Välj språk genom att klicka på flaggorna längst upp till höger.