Om

Tuselog är ett samarbetsprogram mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och det turkiska kommunförbundet (UMT, Union of Municipalities of Turkey på engelska eller TBB på turkiska. Programmet stöd av Sida.

Programmet bygger på tidigare erfarenheter av samverkan mellan parterna inom Tusenet-projektet, som genomfördes under åren 2006-2010. Prioriteringarna baseras på UMT:s strategiska plan.

Ansvaret för att genomföra Tuselog-programmet ligger på SKL International, som är SKL:s dotterbolag för internationellt utvecklimngsarbete.

Mer information om Tuselog finns på engelska och turkiska, välj språk genom att klicka på flaggorna längst uppe till höger.