Tusenet

Tusenet – The Turkish Swedish Municipal Partnerships Network Project – startade år 2006 som ett fyraårigt projekt och förlängdes senare fram till mars 2011. Projektet var ett samarbete mellan svenska och turksika kommuner och mellan de svenska och turkiska kommunförbunden. Projektet finansierades av Sida  inom ramen för det svenska samarbete med Turkiet, som syftar till att främja närmare kontakter med EU-strukturer och gemensamma värderingar.

Projektet var det första där SKL Internationals modell för lokalt tematiskt partnerskap användes och ledde bland annat till att sex kluster med svenska och turkiska kommuner arbetade med tydliga tematiska projekt som gav resultat som senare kunde spridas vidare genom det turkiska kommunförbundets arbete. En del av resultaten från Tusenet utgör också utgångspunkt för aktiviteter inom Tuselog, expempelvis utvecklingen av utbildningsprogram och arbete med att bygga upp en fungerande arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor inom UMT.

Vi har samlat en del av de verktyg, riktlinjer och rekommendationer som utvecklades inom Tusenet här på denna webbplats. Materialet är på engelska och turkiska. Klicka på flaggorna längst uppe till höger för att se materialet på önskat språk.