İletişimsel Liderlik Eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği, yeni stratejik planının dördüncü amacı olan kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi suretiyle hizmet verimliliğinin artırılması ve kurum içi ve dışı iletişimin daha etkin hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde, üst ve orta düzey yöneticileri için 17-18 Ocak 2015 tarihinde iletişimsel liderlik eğitimini başlattı.
Eğitim programı, TUSELOG’un birinci bileşeni olan, TBB’nin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında planlandı.

2015 yılı sonuna kadar dört aşamalı düzenlenecek olan eğitimin ilk aşaması İsveç Uluslararası Yerel Demokrasi Merkezi (ICLD) İletişim Stratejisti Anne Scheffer Leander tarafından verildi. Sunumların ağırlıklı olarak, iletişimsel liderliğin getirileri ve çalışan bağlılığı, takıma güven ve örgütsel performans gibi kurumsal çıktılarla ilgili iletişim davranışlarına odaklandığı eğitimin bu aşamasında özellikle, iletişimsel liderliğin teorik ve kavramsal yönleriyle temel iletişim davranışlarının altını çizildi.

TBB liderleri daha sonra TBB bağlamında iletişimsel liderliği tartıştılar ve TBB’de bir lideri ne tanımlar, lider hangi ilkelere göre çalışmalıdır gibi soruları yanıtlayarak kendi iletişim sistemlerini analiz ettiler. Eğitimin sonunda, TBB liderleri kurumlarında hangi beceri, değer ve yaklaşımları geliştirmek istediklerine dair bir liste oluşturdular.

İletişimsel Liderlik Eğitiminin ikinci aşamasının Mart 2015 tarihinde düzenlenmesi planlanıyor.

Published:
20 January 2015
Author:
oyaotman

Comment (0)
  • Çokdilli internet sitesi
    Bu internet sitesi çokdilli olarak hazırlandı. Tercih ettiğiniz dili her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ülke bayraklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Tüm sayfalar Türkçe ve İngilizce olarak mevcut. Ayrıca bazı sayfalar İsveç diline de çevrildi.
  • Son gelişmeler