Belediye Ortaklıkları

Tematik Yerel Ortaklıklar SKL International tarafından geliştirilen bir yöntem ve birçok ülkedeki projelerde kullandı.

Bu yaklaşım, bir yandan gelişmekte olan, geçiş sürecinde ve AB uyum sürecinde bulunan ülkelerdeki belediyelerle işbirliğinin geliştirilmesini desteklerken, bir yandan da İsveç yerel ve bölgesel yönetimleri ile işbirliğini ilerletmeyi amaçlar. Her ortaklık ağı belirli bir tema üzerinde çalışır ve ortaklık ağı tarafından geliştirilen projeden elde edilecek net sonuçlar belirler.

Yerel Yönetim Birlikleri (bu durumda TBB ve SALAR), özellikle diğer aktörlerin sürece dâhil edilmesinde, deneyimlerin paylaşılmasında ve politika diyaloğu ve lobicilikle ilgili olası konuların belirlenmesinde temel rol oynar.

Belediye Ortaklık Ağları, projelerini yürütürken çalışmalarına ortak kesişen alanları da dahil etmelidir. Dolayısıyla TUSELOG Programı da aşağıdaki ortak kesişen alanları belirledi:

–  AB bütünleşmesi
–  Toplumsal cinsiyet eşitliği
–  Saydamlık ve hesap verebilirlik
–  Sürdürülebilir kalkınma
–  Etkin hizmet sunumu

 

TUSELOG Belediye Ortaklık Ağları

– Belediye Yönetimi:

Türkiye’den Şişli, Manisa, Tarsus ve Çorum Belediyeleri ile İsveç’ten Huddinge Belediyesi, karşılıklı belediye hizmetlerine ilişkin olarak, kalite ve verimliliği ölçen, standartlaştırılmış ve karşılaştırılabilir göstergeler belirlemek amacıyla “Belediye Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik” konusuna odaklanıyor.

– Toplumsal Cinsiyet Eşitliği:

Türkiye’den Ordu, Giresun ve Osmangazi Belediyeleri ile İsveç’ten Kalmar Belediyesi, belediye personelinin ve yerel politikacıların kadın ve erkekler için eşit hizmet sunumu sağlanmasıyla ile ilgili farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması amacıyla “Türk İsveç Cinsiyet Eşitliği Ağı” isimli proje ile toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanıyor.

– Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Gelişim:

Türkiye’den Gaziantep, Nilüfer, Muğla ve Antakya Belediyeleri ile İsveç’ten Karlstad Belediyesi, ekolojik şehir kavramına yönelik bir kentsel gelişim veya dönüşüm alanında, yüksek düzeyde sürdürülebilirliği kavramsallaştırmak ve modellemek amacıyla “Sürdürülebilir Ekolojik Kentsel Gelişim” konusuna odaklanıyor.

 – Atık Yönetimi:

Türkiye’den Burdur, Erzincan, Karaman ve Malatya Belediyeleri ile İsveç’ten Linköping Belediyeleri, atık akışı ile ilgili sürdürülebilir iş faaliyetleri için piyasa koşullarını geliştirmek amacıyla, biyolojik olarak parçalanabilen ve geri dönüştürülebilen atıklar ile ilgili sürdürülebilir atık yönetimi alanında hizmetler sunabilmek üzere belediyelerde kapasite geliştirilmesi için “Biyobozunur ve Geri Dönüştürülebilir Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması ile İlgili Farkındalığın Artırılması” isimli proje ile atık yönetimi konusuna odaklanıyor.

 – Enerji:

Türkiye’den Bornova, Karşıyaka, Zeytinburnu ve Büyükçekmece Belediyeleri ile İsveç’ten Umeå Belediyesi, enerji verimliliği, CO₂’nin azaltılması ve yenilenebilir enerji alanlarında belediye kapasitesinin geliştirilmesi (örn. kamu farkındalığı aracılığıyla) amacıyla “Enerji Verimliliği Önlemleri ve Kamuyu Bilinçlendirme Yöntemleri” isimli projeyle enerji konusuna odaklanıyor.

  • Çokdilli internet sitesi
    Bu internet sitesi çokdilli olarak hazırlandı. Tercih ettiğiniz dili her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ülke bayraklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Tüm sayfalar Türkçe ve İngilizce olarak mevcut. Ayrıca bazı sayfalar İsveç diline de çevrildi.
  • Son gelişmeler