Bileşenler

Faaliyetlerin daha net tanımlanabilmesi adına, TUSELOG Programı birbiriyle yakından ilişkili beş farklı bileşene ayrılır.

Bu bileşenlerden ilk üçünün öncelikle odaklandığı konu TBB’dir. Bileşenler TBB’yi bir kurum olarak, üyeleri için bir hizmet sağlayıcı ve onların haklarının koruyucusu olarak ve AB’ye üyelik sürecinin yerel düzeye indirilmesinde önemli bir aktör olarak ele alır.

Diğer iki bileşen ise daha çok, işbirlikleri kurulması ve eğitim programları aracılığıyla belli başlı hizmetlerin geliştirilmesi yoluyla Türkiye’deki belediyelere yoğunlaşır.

TUSELOG Programı, SALAR, İsveç belediyeleri, uluslararası ağlar ve Türkiye’den uzmanlar dahil olmak üzere birçok farklı kaynaktan yararlanır. Kullanılan yöntemler arasında ayrıca belediye ortaklıkları, çalışma ziyaretleri ve kurumlar arası staj programları gibi farklı bilgi paylaşımı yolları da bulunur.

Her bir bileşen hakkında daha fazla bilgiye soldaki menüde sıralanan başlıklardan ulaşabilirsiniz.

  • Çokdilli internet sitesi
    Bu internet sitesi çokdilli olarak hazırlandı. Tercih ettiğiniz dili her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ülke bayraklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Tüm sayfalar Türkçe ve İngilizce olarak mevcut. Ayrıca bazı sayfalar İsveç diline de çevrildi.
  • Son gelişmeler