TBB’nin Avrupa Bütünleşmesi Kapasitesi

2005’ten beri Türkiye, yerel ve ulusal karar alma süreçlerinde güçlendirilmiş demokratik normlar oluşturulması olasılığını da beraberinde getiren devasa bir reform sürecine girmiş durumda. 2004-2005 yıllarında kabul edilen kanunlar, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkilerde büyük bir değişiklik yarattı ve bu ilişkileri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (Madde 8) ile belirlenen standart ve ölçütlerle uyumlu hale getirdi. Bu süreç geliştikçe, belediyelerin onları temsil edecek güçlü bir kuruma ihtiyaçları da arttı.

AB’ye uyum sürecinin TBB üzerinde hiç de göz ardı edilmemesi gereken etkileri var. Bu da TBB ve üyeleri için gerekli hazırlıkların yapılmasını şart koşuyor. Ayrıca bu durum TBB’nin, hem ulusal hem de uluslararası AB müzakerelerinde kendini stratejik olarak konumlandırmasını da gerektiriyor. TBB’nin, AB’ye katılım sürecinin etki edeceği belli politikalarla ilgili olarak kendi üyelerini yönlendirebilmesi de çok önemli. Son olarak, TBB üyelerinin AB fonlarına erişimini sağlamak için daha ciddi bir destek vermek istiyor.

TBB son birkaç yıl içinde, özellikle AB uyum süreci ile ilgili olarak, uluslararası temsil alanında giderek daha aktif hale geldi. TBB’nin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) gibi uluslararası işbirliği kuruluşlarına üyeliği bunu açıkça gösteriyor. TBB ayrıca, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde birincil role sahip Avrupa Birliği Bakanlığı ile birçok ortak çalışma yürütüyor.

Tusenet’in ileriki aşamalarında, AB üyeliğinin Türk belediyeleri için olası sonuçlarını özetleyen bir yayın geliştirilmesi desteklenmişti. Bu yayın, 1995 yılında İsveç’in AB üyeliği konusunda SALAR’ın hazırladığı ve daha sonra çok daha büyük bir Hükümet araştırmasına dönüşen, benzer çalışmaları temel alıyordu. Bu desteğin sonucu olarak, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yerel Yönetim isimli kitap yayınlandı.

Önümüzdeki yıllar için planlanan birçok farklı girişim var, ama bunların hangilerinin ön plana çıkartılacağı büyük ölçüde Türkiye’nin AB üyelik sürecine bağlı olacak.

Bu bileşen altında bugüne kadar yürütülen TUSELOG faaliyetleri şunları içeriyor:

– “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yerel Yönetim” kitabının Türkçe’ye çevrilmiş, yeniden gözden geçirilmiş ve güncellenmiş versiyonunun hazırlanması.

– AB üyeliği sürecinde TBB’nin analiz ve temsil görevlerinin yerine getirilmesinde daha merkezi bir rol oynayacak olan AB Çalışma Grubu’nun kurulması.

– TBB koordinasyonunda AB Delegasyonu tarafından organize edilen bir Kardeş Şehir Çalıştayı’na İsveç katılımının sağlanması.

– Vilayetlerde AB entegrasyonu kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan AB finansmanlı projeden sorumlu konsorsiyuma SKL International katılımının sağlanması.

– Farklı AB projeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yürütülmesi.

  • Çokdilli internet sitesi
    Bu internet sitesi çokdilli olarak hazırlandı. Tercih ettiğiniz dili her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ülke bayraklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Tüm sayfalar Türkçe ve İngilizce olarak mevcut. Ayrıca bazı sayfalar İsveç diline de çevrildi.
  • Son gelişmeler