Tusenet

2006 yılında dört yıl süreyle uygulanmak üzere başlatılan ve daha sonra Mart 2011’e kadar uzatılan Belediye Ortaklıkları Ağı – Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı (Tusenet), İsveç ve Türk yerel yönetimleri, SALAR ve TBB arasında yürütülen bir işbirliği programıydı. AB sistemi ve ortak değerleri ile daha yakın ilişkiler kurmayı teşvik eden İsveç işbirliği çerçevesinde, Tusenet’in biri Türk yerel yönetim reformunun desteklenmesi ve diğeri TBB’nin kapasitesinin geliştirilmesi olmak üzere iki ana hedefi vardı.

Genel Hedeflerine bakıldığında, proje belgesinde belirtilen hedefler şöyleydi:

– Devam eden demokratikleşme sürecine ve insan haklarına saygıyı güçlendirmek ve AB işbirliği yapıları ve ortak değerleriyle daha yakın ilişkiyi teşvik etmek

– Yerel yönetim sektörü reformuna ve TBB’nin gelişimine destek olmak

Aslında her iki genel hedef de kendi içinde çift yönlüydü. Böylece projenin amaçlarının hem de beklenen sonuçlarının daha geniş çerçeveli olması sağlanıyordu.

Projenin uzatılan uygulama sürecinde, sadece bir tane Genel Hedef belirlenmişti:

– Devam eden demokratikleşme sürecine ve insan haklarına saygıyı güçlendirmek (Kapsam: Belediye birlikleri de dahil olmak üzere yerel yönetimlerin demokratik işleyişinin ve hizmet sunumunun, AB üyelik sürecinin bir araç olarak kullanılması ve aynı zamanda AB üyeliğinin kendi içinde bir amaç olarak görülmesi suretiyle güçlendirilmesi)

 

  • Çokdilli internet sitesi
    Bu internet sitesi çokdilli olarak hazırlandı. Tercih ettiğiniz dili her sayfanın sağ üst köşesinde yer alan ülke bayraklarına tıklayarak seçebilirsiniz. Tüm sayfalar Türkçe ve İngilizce olarak mevcut. Ayrıca bazı sayfalar İsveç diline de çevrildi.
  • Son gelişmeler